Holdsamarbejde

24. juni 2018 af Lenette Jensen

Sortebakken HK og Mejlby/Haverslev KFUM har netop aftalt, at holdsamarbejdet på U14/U16 drenge fortsætter.
Derudover udvider vi samarbejdet til også at gælde U12 drenge. 
Baggrunden for dette samarbejde er de gode erfaringer, begge klubber og ikke mindst U14 drengene havde i den seneste sæson, hvor holdet vandt deres række på flotteste vis. Det er ingen hemmelighed, at begge klubber er udfordret med at stille hold i de forskellige ungdomsrækker, hvorfor alle glædes over samarbejdet, der er med til at sikre, at det fortsat er muligt at spille håndbold i den sydlige del af kommunen. Klubberne glæder sig til at se nuværende og nye spillere, når sæsonen starter op i uge 34. Der kommer information om trænere og træningstider, når opstarten nærmer sig.

Konstituering

7. april 2018 af Lenette Jensen

estyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

Morten Larsen: formand -økonomi og bestyrelse.
Gitte Trads: næstformand - ungdomsudvalg, forældre-bank. 
Preben Kristensen: medlem - sponsor, senior og materialeudvalg. 
Anja Zaar: medlem - forældre-bank og materialeudvalg.
Lenette Krathmann Jensen: medlem – sekretær, PR og turneringsudvalg.

Hilsen bestyrelsen

7. april 2018 af Lenette Jensen

Nyhedsbrev fra Sortebakken HK

Sortebakken HK kunne onsdag 28.april slutte sæsonen 2017/2018 af med den altid festlige seniorafslutning. I år blev den igen holdt hos Bambi i cafeteriet, der sørgede for mad og drikke, inden der blev uddelt gaver til udvalgsmedlemmer, holdledere, trænere og ikke mindst årets SHK´er Mikael Fjeldsted, der modtog prisen for sin indsats som tidligere formand, træner, aktiv spiller og tovholder på hjemmesiden. Samme aften kunne klubben også hædre dameholdet, der med oprykning nu skal prøve kræfter med serie 1 og ”familieholdet, der sikrede sig oprykning til serie 2. 

Ligeledes har alle ungdomsholdene haft deres afslutning i weekenden forinden, hvor der som altid blev uddelt trøjer til årets spiller og kammerat på de respektive hold, inden alle slog sig løs på tværs af alder med forskellige konkurrencer. Det er en hyggelig og traditionsrig aften, som alle ser frem til.

Håndbold i SHK er god træning, hvor der kommer sved på panden, det er socialt rigtig godt at mødes med de andre lokale børn og unge på tværs af alder og køn i hallen, man lærer mange sociale færdigheder ved at spille på et hold, får trænet sin motorik  - også er der jo også mulighed for at blive en bedre håndboldspiller. Klubben er en bredde klub, hvor der er plads til alle, men der er ingen tvivl om, at alle gerne vil vinde og spillerudvikling vægtes højt på alle hold. 

I år var der desværre ikke så mange på banen som tidligere til børne- og ungdomsafslutningen, hvilket skyldes den tilbagegang, klubben har haft de seneste par år på ungdomssiden. SHK er, som de fleste naboklubber, udfordret på antal af spillere på børne- og ungdomsholdene, selvom de for få år siden kunne brøste sig af medlemsstigning i alle årgange. Det ærgrer klubbens ildsjæle i ungdomsafdelingen, der hver eneste uge gør en brag indsats for, at de lokale børn har mulighed for at spille håndbold.

Klubben har hvert år forskellige tiltag for at trække flere børn ind i hallen om eftermiddagen. Der er f.eks. håndboldens dag og håndboldkaravane, hvor alle børn gratis kan deltage en dag i håndboldens tegn, men selvom klubben kan se, at der er mange potentielle håndboldspillere blandt de lokale unge, er der altså nedgang i medlemstallet. Det er blevet sværere at trække børn og forældrene ind i hallen. Derudover ser vi, at vores børn og unge meget tidligere end før søger til naboklubber. Vi glæder os hver gang en af vores lokale spillere, kan gøre sig i andre klubber, hvor de har et højere trænings- og ambitionsniveau end hos os. Men når der flytter en håndfuld eller mere fra en årgang hver sæson, uden at der kommer nye til, betyder det, at vores klub bliver udmagret, og på sigt kan det blive rigtig svært, hvis vi ikke får vendt den bølge, udtaler ungdomsudvalget.  

Klubben vil fortsat arbejde på, at der er børne- og ungdomshåndbold i alle rækker, og barsler med forskellige tiltag, der skal få flere børn i hallerne. Bl.a. arbejdes der på et samarbejde med skolen og SFO og fortsat holdsamarbejde med de mindre naboklubber.