Afslutningsstævne i Aars

6. april 2016 af Lenette Jensen

Afslutningsstævne i Aars.
Lørdag d. 2. april var vores U4 og U6 spillere til afslutningsstævne i Aars.
Der var to hold i U4 og 2 hold i U6, så vi var mange spillere afsted. Der var fuld fart på i alle kampe, og vi mener bestemt, at SHK vandt dem alle.
Stævnet sluttede med, at alle børn fik overrakt medaljer.
Hilsen

Ungdomsudvalget”

Bang i hallen

28. marts 2016 af Lenette Jensen
BANG I HALLEN”
 
Søndag d. 3. april holder SHK det sidste hjemmestævne i denne sæson.
Derfor laver vi lidt ekstra for alle vores ungdomshold.
Der vil til alle kampe være opråb af navne, musik og speakning, og der vil efter hver kamp blive kåret kampens fighter, hvor de respektive trænere, kårer kampens fighter for sin modstanders hold.
Der vil derudover blive solgt lodder til et flot gavespil, og her bliver der udtrukket flere gevinster efter hver kamp.
Alle gevinster er sponsoreret af lokale virksomheder, og det vil vi gerne takke mange gange for. Det er dejligt med opbakning til vores unge.
Vi håber, at der kommer mange tilskuere i hallen og hepper 
 
Mange håndboldhilsner
”Ungdomsudvalget”
 

General forsamling

10. marts 2016 af Lenette Jensen

  

         Sortebakken HK  afholder

ordinær generalforsamling

Fredag den 1. April 2016 kl. 18.00

 med spisning  ca. kl.19.30 i hallernes cafeteria.

Tilmelding i cafeteriet senest  tirsdag den 29/03-2016

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 10 dage før

 generalforsamlingens afholdelse.

Der er flg. dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3.Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
4.Udvalgsberetninger
5.Valg til bestyrelse

  På valg: Morten Larsen, Torben Pedersen og Preben Kristensen. Alle er villige til genvalg.

6.Valg af suppleanter
7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8.Indkomne forslag
9.Eventuelt

Bestyrelsen