Laila Nørgaard tildeles Charles Wadmans mindepris

2. april 2017 af Lenette Jensen

Stort tillykke til Laila med Charles Wadmanns ungdomslederpris
Laila er en meget vigtig brik i hele SHK og har været det i næsten 10 år. Hun er en af primusmoterne som formand for klubbens ungdomsudvalg, hvor hun både er aktiv i organisationen og som daglig træner for ungdomshold. Laila går forrest i det til tider svære arbejde med at finde ungdomstrænere og er også selv aktiv i dette arbejde. Her vægter hun ihærdigt både spillerudvikling og det sociale samvær højt, uden der skal være tvivl om, at hun gerne ser holdet gå fra banen som vinder.

General forsamling

12. marts 2017 af Lenette Jensen
   Sortebakken HK  afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 24.marts 2017 kl. 18.00  med spisning  ca. kl.19.30 i hallernes cafeteria.
Tilmelding i cafeteriet senest  tirsdag den 21/03-2017
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før  generalforsamlingens afholdelse.
Der er flg. dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3.Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
4.Udvalgsberetninger
5.Valg til bestyrelse
  På valg: Gitte Trads og Lenette Krathmann Jensen. Begge er villige til genvalg.
6.Valg af suppleanter
7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8.Indkomne forslag
9.Eventuelt
Venlig Hilsen bestyrelsen SHK

Seniorafslutning 2016/2017

24. februar 2017 af Martin Kristensen

SHK inviterer alle til seniorafslutning lørdag 8/4 i Rørbæk Forsamlingshus.

Spillere, frivillige og andre interesserede er alle velkomne til årets afslutningsfest.

Tilmeldingsker på Facebook (link under) eller på tilmeldingsseddel i Sortebakkehallernes Cafeteria - pris 150 kr.
https://www.facebook.com/events/398984713798190/