Generalforsamling 2021

8. april 2021 af Morten Larsen

Sortebakken HK

ordinær generalforsamling

 

Mandag den 3. maj 2021 kl. 19.00

Virtuelt på Zoom.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest 10 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Tilmelding til shk@sortebakken.dk for at vi kan udsende link til Zoom.

Følg aktuel status og se dagsorden på SHK Facebook side.

 

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

4. marts 2020 af Michael Kristensen

Generalforsamling torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19.00

Der er flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 4. Udvalgsberetninger
 5. Valg til bestyrelse
  På valg: Morten Larsen, Preben Kristensen og Anja Zaar
 6. Valg af suppleanter
  På valg: Morten Sand og Magnus Nygaard
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg: Martin Kristensen og Gitte Trads
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Årets første hjemmestævne

12. januar 2020 af Janni Rønnow Møller

I dag søndag den 12/1 2020 spilles årets første hjemmestævne.

Årets første hjemmestævne er også årtiets første hjemmestævne, det er dog ikke noget der betyder alverden i Sortebakken HK. Dagen starter kl 13.30 med U-11 Drenge mod Aalestrup IF, herefter spiller 5 seniorhold med sidste kamp kl 19.00.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til:
Generalforsamling fredag d. 13/3
Seniorafslutning  lørdag d. 21/3