Konstituering af bestyrelsen

9. juni 2022 af Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sortebakken HK har konstitueret sig efter valg af nye medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling.

Morten Sand fortsætter som formand for bestyrelsen, mens nyvalgte Martin Kristensen indtræder som næstformand. Derudover fortsætter Pernille Kroer Bak i bestyrelsen sammen med nyvalgte Flemming Zaar Bundgaard.

Som suppleanter er Andreas Larsen og Magnus Nygaard genvalgt, de vil også deltage løbende i bestyrelsesarbejdet.

På den ordinære generalforsamling, blev der fremsat forslag om ændring af bestyrelses medlemmer til 4 i stedet for 5 medlemmer. Det blev stemt i gennem på den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor der fremover vil være 2 medlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen består dermed af:
Morten Sand, formand
Martin Kristensen, næstformand
Flemming Zaar Bundgaard, medlem
Pernille Kroer Bak, medlem
Andreas Larsen, suppleant
Magnus Nygaard, suppleant

Generalforsamling 2021

8. april 2021 af Morten Larsen

Sortebakken HK

ordinær generalforsamling

 

Mandag den 3. maj 2021 kl. 19.00

Virtuelt på Zoom.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest 10 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Tilmelding til shk@sortebakken.dk for at vi kan udsende link til Zoom.

Følg aktuel status og se dagsorden på SHK Facebook side.

 

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

4. marts 2020 af Michael Kristensen

Generalforsamling torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19.00

Der er flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 4. Udvalgsberetninger
 5. Valg til bestyrelse
  På valg: Morten Larsen, Preben Kristensen og Anja Zaar
 6. Valg af suppleanter
  På valg: Morten Sand og Magnus Nygaard
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg: Martin Kristensen og Gitte Trads
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt