Generalforsamling 2020

4. marts 2020 af Michael Kristensen

Generalforsamling torsdag d. 18. juni 2020 kl. 19.00

Der er flg. dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
 4. Udvalgsberetninger
 5. Valg til bestyrelse
  På valg: Morten Larsen, Preben Kristensen og Anja Zaar
 6. Valg af suppleanter
  På valg: Morten Sand og Magnus Nygaard
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg: Martin Kristensen og Gitte Trads
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
Læs også:
Konstituering af bestyrelsen
Generalforsamling 2021
Årets første hjemmestævne
Generalforsamling SHK 5.april 2019 kl. 18.00
Håndboldafslutning seniorhold