Generalforsamling 2021

8. april 2021 af Morten Larsen

Sortebakken HK

ordinær generalforsamling

 

Mandag den 3. maj 2021 kl. 19.00

Virtuelt på Zoom.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest 10 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Tilmelding til shk@sortebakken.dk for at vi kan udsende link til Zoom.

Følg aktuel status og se dagsorden på SHK Facebook side.

 

Bestyrelsen

Læs også:
Konstituering af bestyrelsen
Generalforsamling 2020
Årets første hjemmestævne
Generalforsamling SHK 5.april 2019 kl. 18.00
Håndboldafslutning seniorhold