Konstituering af bestyrelsen

9. juni 2022 af Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sortebakken HK har konstitueret sig efter valg af nye medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling.

Morten Sand fortsætter som formand for bestyrelsen, mens nyvalgte Martin Kristensen indtræder som næstformand. Derudover fortsætter Pernille Kroer Bak i bestyrelsen sammen med nyvalgte Flemming Zaar Bundgaard.

Som suppleanter er Andreas Larsen og Magnus Nygaard genvalgt, de vil også deltage løbende i bestyrelsesarbejdet.

På den ordinære generalforsamling, blev der fremsat forslag om ændring af bestyrelses medlemmer til 4 i stedet for 5 medlemmer. Det blev stemt i gennem på den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor der fremover vil være 2 medlemmer på valg hvert år.

Bestyrelsen består dermed af:
Morten Sand, formand
Martin Kristensen, næstformand
Flemming Zaar Bundgaard, medlem
Pernille Kroer Bak, medlem
Andreas Larsen, suppleant
Magnus Nygaard, suppleant

Læs også:
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2020
Årets første hjemmestævne
Generalforsamling SHK 5.april 2019 kl. 18.00
Håndboldafslutning seniorhold