Konstituering

7. april 2018 af Lenette Jensen

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

Morten Larsen: formand -økonomi og bestyrelse.
Gitte Trads: næstformand - ungdomsudvalg, forældre-bank. 
Preben Kristensen: medlem - sponsor, senior og materialeudvalg. 
Anja Zaar: medlem - forældre-bank og materialeudvalg.
Lenette Krathmann Jensen: medlem – sekretær, PR og turneringsudvalg.

Læs også:
Generalforsamling SHK 5.april 2019 kl. 18.00
Håndboldafslutning seniorhold
JSH efterår 2018
Oprykning JSH
Holdsamarbejde